NFiscal

NFiscal je Windows DLL koji obezbjeđuje komunikaciju aplikativnog software-a sa fiskalnim štampačima. Dinamička biblioteka, u ovom slučaju NFiscal.dll, izvozi određeni broj funkcija koje ostale aplikacije na sistemu mogu koristiti krajnje neposredno. NFiscal je namijenjen programerima, odnosno razvojnim timovima kojima treba jedinstven način komunikacije sa svim odobrenim fiskalnim sistemima na BH tržištu.


NFiscal .NET 3.5 NFiscal .NET 4 Demo


Šta je novo?

  • Alpha verzija NFiscal projekta
  • Podrška za Tremol fiskalni štampač
  • NFiscal .NET 3.5

Demo Aplikacija

Demo aplikacija demonstrira praktičnu upotrebu NFiscal driver-a koristeći .NET WPF tehnologiju.

Quick Start

Kratko uputstvo za početak upotrebe NFiscal driver-a.

Pročitaj više